„Изпълнение на консервационно-реставрационни работи за строеж „Ремонт и реставрация на къща-музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов“.
„Изпълнение на консервационно-реставрационни работи за строеж „Ремонт и реставрация на къща-музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов“.

Дата на публикуване: 2019-12-11
Номер в АОП: 9095252

Документи:
 • документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Публикуван: 2019-12-11 15:15:00
  Документация за участие в обществена поръчка - събиране на оферти чрез обява, Големина: 69.41 MB. Изтегляне:
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Публикуван: 2019-12-23 16:29:00
  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, Големина: 0.53 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-01-06 16:28:00
  протокол от работата на комисията, Големина: 2.78 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-01-22 13:32:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 62.04 MB. Изтегляне: