„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“.
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-01-24
Номер в АОП: 00753-2020-0004

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-01-27 11:52:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.25 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-01-27 11:53:00
  Обявление за поръчка, Големина: 4.18 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-01-27 11:54:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 58.11 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-12 10:05:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 5.55 MB. Изтегляне: