„Извършване на СМР по обособени позиции
„Извършване на СМР със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Трудолюбие - Дунав", с. Вардим“; • Обособена позиция №2 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище "Филип Станиславов", с. Ореш“; • Обособена позиция №3 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Народно читалище "Светлина - Царевец 1927", с. Царевец“.

Дата на публикуване: 2019-04-05
Номер в АОП: 00753-2019-0010

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-04-11 12:46:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 4.12 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2019-04-11 12:47:00
  Обявление за поръчка, Големина: 10.82 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 12:53:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 113.09 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 13:00:00
  Инвестиционен проект читалища - поз. 1, Големина: 197.61 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 13:17:00
  Инвестиционен проект читалище - поз. 2, Големина: 216.00 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2019-04-11 13:23:00
  Инвестиционен проект читалище - поз. 3, Големина: 197.77 MB. Изтегляне:
 • разяснения по документация за участие , Публикуван: 2019-05-02 13:03:00
  Разяснение по документация за участие, Големина: 0.61 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2019-05-23 15:40:00
  Протокол №1 от работата на комисията,, Големина: 4.99 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2019-06-04 16:38:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.40 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2019-06-07 16:53:00
  Протокол № 2, Протокол № 3 и окончателен доклад на комисията, Големина: 48.88 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2019-06-07 16:54:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 12.90 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-05 14:27:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособ. поз. № 1, Големина: 114.47 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-05 14:43:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособ. поз. №2, Големина: 79.85 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-08-05 14:48:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за обособ. поз. №3, Големина: 144.40 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-08-05 14:59:00
  Обявление за възложена поръчка обособ. поз. №1, №2 и №3, Големина: 8.28 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 17:01:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 2.59 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 17:04:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.52 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-06-23 17:10:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 3, Големина: 2.54 MB. Изтегляне: