РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СВИЩОВ
„Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2018-06-06
Номер в АОП: 00753-2018-0017

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-06-06 16:55:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 39.95 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-07-06 15:03:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.75 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-07-11 13:54:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 15.36 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-07-11 13:56:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.70 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-08-22 15:16:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 88.57 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-08-22 15:18:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.28 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-05-15 14:57:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.43 MB. Изтегляне: