Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов по обособени позиции
„Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Одрин“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“; Обособена позиция №2 „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Черни връх“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“.

Дата на публикуване: 2018-02-22
Номер в АОП: 00753-2018-0008

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-02-22 17:27:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 56.41 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-03-29 14:54:00
  Протокол № 1 от работата на комисията, Големина: 10.65 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-04-19 15:10:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.00 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-04-24 16:24:00
  Протокол №2, Протокол №3 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 63.53 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-04-24 16:26:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 7.55 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-06 16:11:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз №1, Големина: 135.94 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-06-06 16:13:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него за об. поз. №2, Големина: 108.82 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-06-06 16:14:00
  Oбявление за възложена поръчка, Големина: 7.40 MB. Изтегляне: