„Избор на доставчик на офис оборудване и обзавеждане“ по проект: „Да успеем всички заедно“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ .
„Избор на доставчик на офис оборудване и обзавеждане“ по проект: „Да успеем всички заедно“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ .

Дата на публикуване: 2017-03-21
Номер в АОП: 00753-2017-0014

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-03-21 13:40:00
  документация за участие , Големина: 8.26 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-04-19 14:10:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 4.29 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-05-02
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.54 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-05-09 15:32:00
  Протоколи и доклад на комисията, Големина: 20.59 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-05-09 15:35:00
  Решение за класиране на изпълнител, Големина: 3.06 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-06-13
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 31.51 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-06-13
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.93 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-01-29
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.53 MB. Изтегляне: