„Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.
„Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.

Дата на публикуване: 2017-02-24
Номер в АОП: 00753-2017-0011

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-02-24
  документация за участие, Големина: 13.91 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-04-03 16:47:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.52 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-04-06 15:50:00
  Протоколи и окончателен доклад на комисия, Големина: 23.76 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-04-06 15:55:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.12 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-05-15 15:38:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 22.39 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-05-15
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.01 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2018-02-01
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 2.58 MB. Изтегляне: