„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“.
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“.

Дата на публикуване: 2020-01-24
Номер в АОП: 00753-2020-0004

Документи:
 • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2020-01-27 11:52:00
  Решение за откриване на процедура, Големина: 2.25 MB. Изтегляне:
 • Обявление за поръчка, Публикуван: 2020-01-27 11:53:00
  Обявление за поръчка, Големина: 4.18 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2020-01-27 11:54:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 58.11 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2020-03-12 10:05:00
  Протокол 1 от работата на комисията, Големина: 5.55 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2020-04-27 16:33:00
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.36 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2020-05-04 16:18:00
  Протокол №2, Протокол №3, Протокол №4 и Доклад на комисия, Големина: 46.29 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2020-05-04 16:21:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 10.30 MB. Изтегляне:
 • Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Публикуван: 2020-05-26 12:45:00
  Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Ати Къмпани" ЕООД, Големина: 0.41 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2020-06-15 11:04:00
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 96.25 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2020-06-15 11:05:00
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 3.79 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2021-09-13 14:50:00
  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 1.77 MB. Изтегляне: