„Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов.
пряко договаряне на основание чл.182, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“.

Дата на публикуване: 2019-08-07
Номер в АОП: 00753-2019-0016

Документи:
  • Решение за откриване на процедура, Публикуван: 2019-08-07 15:54:00
    Решение за откриване на процедура, Големина: 4.37 MB. Изтегляне:
  • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2019-09-11 10:57:00
    Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 108.61 MB. Изтегляне:
  • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2019-09-11 10:59:00
    Обявление за възложена поръчка, Големина: 5.23 MB. Изтегляне: