„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2019 година”
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2019 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Доставка на нехранителни стоки”; Обособена позиция №3: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Дата на публикуване: 2018-08-21
Номер в АОП: 00753-2018-0024

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-08-23 10:43:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 39.38 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-09-27 10:41:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.61 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-10-05 10:21:00
  Протокол 1, Протокол 2 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 14.50 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-10-05 10:26:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 1.56 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-11-08 11:13:00
  обявление за възложена поръчка, Големина: 7.87 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-08 11:15:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 56.49 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-08 11:17:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 29.60 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-11-08 11:20:00
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №3, Големина: 32.65 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-03-11 13:15:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 1.32 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-04-24 14:19:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 1.33 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2020-04-24 14:21:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 3, Големина: 1.35 MB. Изтегляне: