„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град
„Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реализиране на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в град Свищов на: ул. "Петър Парчевич" №13, ул. „Патриарх Евтимий" №16, ул. "Хаджи Димитър" №13, ул. "Граф Игнатиев" №5, ул. "Григор Стоянов" №4, ул. "Григор Стоянов" №8, ул. "Цанко Церковски" №5, ул. "К. Д. Аврамов" №2 и ул. "Генерал П. Киселов" №2. Обособена позиция № 2: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в град Свищов на: ул. "Черни връх" № 22, ул. "Патриарх Евтимий" № 4А, ул. "Черни връх" №11, ул. "Трети март" № 69, ул. "Генерал Йолшин" №1, ул. "Неофит Бозвели" № 17, ул. "Иваница Данчев" № 2 и ул. "Хаджи Димитър" № 10.

Дата на публикуване: 2018-04-12
Номер в АОП: 00753-2018-0012

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:05:00
  Документация за участие в процедура, Големина: 94.26 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:06:00
  Документация за участие в процедура - Енергийно обследване, Големина: 210.41 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:08:00
  Документация за участие в процедура - Технически паспорти, Големина: 158.34 MB. Изтегляне:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2018-04-12 17:10:00
  Документация за участие в процедура - Технически паспорти, Големина: 122.08 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2018-05-28 14:59:00
  Протокол №1 от работата на комисията, Големина: 8.86 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2018-06-07 16:14:00
  съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 1.83 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2018-06-21 13:19:00
  Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4 и Окончателен доклад на комисията, Големина: 44.61 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2018-06-21 13:20:00
  Решение за избор на изпълнител, Големина: 4.57 MB. Изтегляне:
 • Обявление за възложена поръчка, Публикуван: 2018-07-18
  обявление за възложена поръчка, Големина: 6.71 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-18
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №1, Големина: 53.99 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2018-07-18
  договор за ОП, заедно с приложенията към него за об. позиция №2, Големина: 74.96 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-08-07 16:00:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 1, Големина: 3.67 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2019-10-31 09:49:00
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка за об. поз. 2, Големина: 2.79 MB. Изтегляне: