„Доставка на компютърна и периферна техника за Община Свищов, ОССД и разпоредител „Култура“.
„Доставка на компютърна и периферна техника за Община Свищов, ОССД и разпоредител „Култура“.

Дата на публикуване: 2017-08-22
Номер в АОП: 00753-2017-0029

Документи:
 • Документация за участие в процедура, Публикуван: 2017-08-22
  документация за участие в процедура, Големина: 24.30 MB. Изтегляне:
 • протокол от работа на комисията , Публикуван: 2017-09-15
  Протокол от работата на комисията, Големина: 2.96 MB. Изтегляне:
 • съобщение за отваряне на ценови оферти, Публикуван: 2017-09-27
  Съобщение за отваряне на ценови оферти, Големина: 0.49 MB. Изтегляне:
 • Протоколи и окончателен доклад на комисия, Публикуван: 2017-10-02
  Протокол №2, Протокол №3 и Доклад на комисията, Големина: 12.52 MB. Изтегляне:
 • Решение за избор на изпълнител, Публикуван: 2017-10-02
  Решение за избор на изпълнител , Големина: 1.18 MB. Изтегляне:
 • договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Публикуван: 2017-11-03
  Договор за обществена поръчка, заедно с приложенията към него, Големина: 33.38 MB. Изтегляне:
 • Oбявление за възложена поръчка, Публикуван: 2017-11-03
  Обявление за възложена поръчка, Големина: 4.97 MB. Изтегляне:
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Публикуван: 2017-12-06
  обявление за приключване на договор за обществена поръчка, Големина: 3.85 MB. Изтегляне: